ЕДИНСТВЕНО ОТНАЧАЛО ДОКРАЙ РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ХОСИНГ И ПОДДЪРЖКА НА УЕБ САЙТ

НЕКА ДА ПОСТРОИМ УЕБ САЙТА ВИ С ОЧАРОВАТЕЛНИТЕ НИ ТЕМПЛЕЙТИ.

Изберете план и да започваме!

До 500 думи текст на страница

До 3 изображения и 3 видеоклипа на страница

До 2 формуляра на уеб сайт

24/7 поддръжка и свързаност на социални мрежи

До 500 думи текст на страница

До 3 изображения и 3 видеоклипа на страница

До 4 формуляра на уеб сайт

24/7 поддръжка и свързаност на социални мрежи

До 500 думи текст на страница

До 3 изображения и 3 видеоклипа на страница

До 6 формуляра на уеб сайт

24/7 поддръжка и свързаност на социални мрежи

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКАТА

Трябва да ни предоставите всички необходими материали и информации, за да извършим работата в съответствие с договорената спецификация. Такива материали могат да включват, но не само, снимки, писмено копие, лога и други печатни материали. Ако има забавяне при доставката на тези материали, което води до забавяне на завършването на работата, ние имаме право да удължим договорените срокове с разумна сума. 


Ако по време на проекта клиентът се нуждае от допълнения или промени извън обхвата на първоначално договореното, ще таксуваме клиента съответно промените. 


Ние имаме право да ограничим броя на промените в дизайна до разумна сума и може да наложим допълнителни плащаня, доколкото направите промяна в оригиналната спецификация за проектиране в съответствие с горепосочените цени.